Zoom 5.7.0.522

Zoom 5.7.0.522

Zoom Video Communications, Inc. – Commercial – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 6 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Bắt đầu cuộc họp trực tuyến với chất lượng HD cho video và âm thanh, và trong trường hợp một người nào đó bị thiếu cuộc họp, bạn có thể ghi lại toàn bộ điều và chia sẻ nó với đồng nghiệp của bạn. Hoạt động rất tốt với các ứng dụng hỗ trợ và cung cấp điều khiển màn hình từ xa và cũng tích hợp lịch của bạn.

Tổng quan

Zoom là một Commercial phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Zoom Video Communications, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 59.973 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Zoom là 5.11.4 (7185), phát hành vào ngày 26/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/05/2020. Phiên bản phổ biến nhất là 5.10.4.5035, được sử dụng bởi 14 % trong tất cả các cài đặt.

Zoom đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux.

Người sử dụng của Zoom đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Zoom!

Cài đặt

người sử dụng 59.973 UpdateStar có Zoom cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Zoom Video Communications, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản